انکوباتور آزمایشگاهی چیست

آزمایشگاه انکوباتور

آزمایشگاه انکوباتور برای چیست؟

انکوباتورهای آزمایشگاهی محیطی کنترل شده و بدون آلودگی را برای کار ایمن و قابل اعتماد با کشت سلولی و بافت فراهم می کنند که با تنظیم شرایط مانند دما، رطوبت و CO2. انکوباتورهای میکروبیولوژی برای رشد و ذخیره سازی باکتری ها مورد استفاده قرار می گیرند. 

انواع و اندازه های فراوان، از جمله انکوباتورهای حمام خشک با بلوک های تک و یا بلوک، واحدهای اکسیژن زیستی (BOD) ایده آل برای مطالعات حشرات و گیاهان، انکوباتورهای تکان دادن، اجاق های هیبریداسیون، بیوراکتورها و انواع مختلف آزمایشگاه های آزمایشی. پیدا کردن اندازه درست برای برنامه خاص شما یک کار آسان است، با اندازه های مختلف از واحد های کوچک تاپو به اندازه اتاق. انکوباتور آزمایشگاهی برای کشت سلولی و بافت، مطالعات بیوشیمیایی و هماتولوژی، کارهای دارویی و تجزیه و تحلیل مواد غذایی ضروری است.

انکوباتور چیست ؟

انکوباتور دستگاه یا به بیان دیگر محفظه عایق بندی شده ای است که توسط آن شرایط خاص محیطی از نظر دما، رطوبت و ترکیب گازهای موجود در هوا مانند اکسیژن و دی اکسید کربن برای رشد میکروارگانیسم های زنده فراهم می کند .محیط های کشت مایع و جامد( را بعد از کشت )دادن در درون این دستگاه قرار داده و درجه حرارت مورد نیاز باکتری را توسط دستگاه تنظیم می کنیم و بعد تا مدت معین محیط های کشت در آن باقی می مانند اصول عملكرد انکوباتور از روش های مختلف انتقال گرما و کنترل محیطی جهت رسیدن به شرایط الزام برای روش هاي ویژه انکوباتورها دارای یک آزمایشگاه استفاده می کند.

 معمولا سیستم متشكل از مقاوم هاي الکتریکی یا همان المنت ها است که با ترموستات و یا میکرو پروسسور کنترل می شود و براي سیستم های انتقال گرما، از هدایت و یا همرفت طبیعی و یا اجباري گرما استفاده می کند..

هدایت گرما در انکوباتور: در انکوباتورهایی که با هدایت گرما کار می کنند، یک سری از مقاوم هاي الکتریکی حرارت را به طور مستقیم به دیواره اتاقک، جایی که نمونه ها انکوبه می شوند، انتقال می دهد. مقاوم ها دمای بالا دارند. درحالیکه اتاقک یکی از نواحی با دمای پایین تر است. انتقال انرژی حرارتي همیشه از ناحیه اي با دماي بالاتر به ناحيه ای با دمای پایین تر اتفاق می افتدهمرفت گرما: گرمای تولید شده به وسيله مقاوم ها در انکوباتورهای داراي سیستم همرفت گرما، توسط هوایی که در اتاقک انکوباسیون جریان دارد، به نمونه ها انتقال می یابد. کارایی این فرآیند به الگوهای جریان هوا بستگی دارد.

هوا از کف انکوباتور وارد محفظة اتاقک معمولا شده و گرم می شود و به طور یکسان در داخل اتاقک انکوباسیون جریان پیدا می کند. در نهایت ازطریق لوله ای که در قسمت بالایی انکوباتور قراردارد، خارج می شوداز انکوباتورها هواکش هايی دارند که هوا را با همرفت اجباری به جریان درمي آورند. در اتاقک انکوباسیون زمانی که دمای پایین تر از دمای اتاق مورد نیاز است، باید سیستم سردکننده وجود داشته باشد. این سیستم گرما را خارج و اتاقک انکوباسیون را خنک نگهداشته و با سیستم کنترل کننده دمای انکوباتور کار می کند. آب در حالت مایع ظرفیت بالایی در جذب و حفظ گرما دارد. بعضی از سازندگان در طراحی های خود اتاقک های آبی را در اطراف اتاقک انکوباسیون تعبیه می کنند. این کار، برای تضمین حفظ شرایط دمایی ثابت در درون اتاقک انکوباسیون مفید است. سیستم کنترل دمای انکوباتور، مبتنی بر استفاده از ترموستات ها، ترموکوپل ها ، مقاوم های حرارتی یا عوامل نیمه رسانای گوناگون است. مدارهای الکترونیک ازطریق میکروپروسسورها، دما و عملکرد انکوباتور را کنترل می‌‌کنند. برای تنظيم صحيح دمای انکوباتور، باید حداقل 5 درجه سانتیگراد تفاوت بین دمای اتاقک و دمای اتاق وجود داشته باشد. اگر دمای اتاقك باید پایین تر از دمای اتاق باشد، يك سيستم سردكننده مورد نياز خواهد بود. بنابراین خرید انکوباتورها به نوع روش های انجام شده در آزمایشگاه بستگی دارد. مشخصات فنی باید مطالعه و به طور دقیق تعریف گردد تا خرید مطابق با نیازهای واقعی هر آزمایشگاه صورت گيرد

انواع انکوباتور انکوباتورها بر اساس نوع موادی که در آنها قرار می دهند و شرایط مورد نیاز آن مواد به چند دسته تقسیم می شود:

انکوباتورهای استاندارد: انکوباتورهایی که دمای داخلی آنها از دمای محیط شروع شده و قابلیت گرم کردن تا 80 درجه بلاتر از دمای محیط را دارد.

tانکوباتورهای یخچال دار: این دستگاه ها داری سیستم سرمایشی و هم سیستم گرمایشی بوده با قابلیت ایجاد دمای قابل کنترل از 5 درجه سانتیگراد تا 65 درجه سانتیگراد است و برای کشت باکتری های خاص در دماهای پایین به کار برده می شود.

. tانکوباتورهای مرطوب: انکوباتورهایی است که علاوه بر کنترل دما قابلیت کنترل رطوبت محفظه داخلی را نیز دارد. رطوبت مورد نیاز توسط یک ظرف مسی کوچک که حاوی مقداری آب تصفیه شده است، تامین می شود. به این صورت که بخار توسط سیستم گرمایش انکوباتور تولید شده و از طریق یک دریچه کنترلی وارد محفظه دستگاه می شود. tانکوباتورهای دی اکسید کربن: کاربرد این انکوباتورها در موارد بیولوژیک است و عالوه بر کنترل دما قابلیت  تامین درصد خاصی از دی اکسید کربن داخل محفظه انکوباتور را دارد. گاز دی اکسید کربن مورد نیاز از سیلندر گازی که در خارج از دستگاه قرار دارد و حاوی این گاز است تامین می شود. در برخی موارد ممکن است به رطوبت بالا درون محفظه نیاز داشته باشیم، این میزان رطوبت را با استفاده از حمام های آبی و تبخیر مداوم  آب فراهم می سازد. میزان CO2 در انکوباتورهای کشت سلولی با میزان رطوبت میزان عکس دارد یعنی پایین آمدن رطوبت باعث بالا رفتن میزان گاز CO2 در دستگاه می شود. غلظت CO2 توسط سنسورهای گرمایشی و یا سنسورهای مادون قرمز سنجش می شود. برای تمیز نگه داشتن این سنسورها باید به طور مرتب با الکل 70 درصد یا ایزوپروپیل الکل تمیز شوند. t ِ انکوباتورهای شیکردار: این انکوباتور عالاوه بر کنترل دمای محفظه، قابلیت تکان دادن فلاسک ها به صورت اوربیتالی یا دایره ای را دارد. این انکوباتورها در انواع دیواری یا ایستاده روی زمین موجود هستند و اکثراً قابلیت خنک کنندگی در دمای پایین تر از دمای محیط را دارند.

الزامات نصب و راه اندازي الزامات نصب و راه اندازي فعاليت انكوباتورها مستلزم شرايط زيراست: یک اتصال الكتريكي مطابق با استانداردهای مورد استفاده در کشور. پریز برق نباید بیش از 5.1 متر متر از انکوباتور فاصله داشته باشد. این اتصال باید ولتاژ 120 ولت، فركانس 60 هرتز 220 تا 240 ولت و فرکانس 50 تا 60 هرتز را فراهم کند و و داراي سيم زمين باشد. فضای آزاد در اطراف و پشت دستگاه كه عبور کابل ها و تهویه مورد نیاز برای عملکرد طبیعی انکوباتور را امكان پذير مي سازد. این فضا بهتر است بین 5 تا 10 سانتیمتر باشد. فضايي در آزمایشگاه که میزان تغییر دما درآن حداقل باشد. یک میز تراز و محكم که قادر به تحمل وزن انکوباتور است. وزن انکوباتور با سه قفسه، بین 60 تا 80 کیلوگرم است. رگالتورهای فشار، شیلنگ ها و اتصاالت برای انکوباتورهایی که از گاز دی اکسید کربن استفاده مي كنند.

نکات مهم در مورد انکوباتورهای آزمایشگاهی:

برخی نکات مهم درخصوص کاربردی دستگاه انکوباتور و نظافت آن هنگام کار با انکوباتور باید به نکاتی توجه کرد. به عنوان مثال انکوباتور باید برروی یک سطح صاف قرار داده شود و تا حد نیاز به هودهای کشت سلولی یا هودهای میکروبی نزدیک باشد. حداکثر دمای مناسب برای محیطی که انکوباتور در آن قرار دارد حدود 30 درجه است، از قرا دادن این دستگاه در جاهای مرطوب و خیلی گرم پرهیز شود چراکه این شرایط برای رشد باکتری ها بسیار مناسب است. باید از قرار دادن انکوباتور در نزدیک درب های اصلی یا جریانات هوایی و هواکش ها خودداری شود. از قرار دادن مواد فرار یا قابل اشتعال مانند اتر، بنزین، الکل و .. در انکوباتور خودداری شود. محیط های کشت و پلیت ها با فاصله از یکدیگر قرار گیرند تا جریان هوا به خوبی برقرار شود، درصورت کم بودن فاصله ظروف از یکدیگر گردش هوا و یا گاز دی اکسید کربن در بین آنها بخوبی صورت نمی گیرد. برای پر کردن مخزن آب دستگاه باید از آب مقطر استفاده شود. بهتر است برای جلوگیری از رشد قارچ ها و کپک ها در آب داخل انکوباتور مقدار کمی سولفات مس یا ساولون ریخته شود. تعویض بموقع ظروف آب داخل دستگاه در انکوباتورهای کشت سلولی بسیار ضروری است. هنگام تمیز نمودن قسمت های داخلی، دستگاه را خاموش نموده و پس از آن تا خشک شدن کامل دستگاه صبر نمایید. از ریختن هر نوع مایع درون دستگاه پرهیز کنید و در صورتی که این اتفاق بیوفتد بلافاصله دستگاه را از برق کشیده و آن را کامال خشک نمایید. برای تمیز کردن قسمت های داخلی انکوباتور بهترین ماده استفاده از الکل 70 درصد است. هرگز از محلول سدیم کلراید، محلول های قلیایی یا اسیدی قوی و یا محلول های هالوژن دار که باعث خوردگی رنگ می شود برای پاک نمودن سطوح استیل ضد زنگ استفاده نشود. هنگام استفاده از الکل برای تمیز کردن داخل دستگاه، بویژه اگر انکوباتور دارای درجه حرارت باال است باید دقت زیادی کرد زیرا در این شرایط الکل تبخیر شده و تمام فضای داخل دستگاه را فرا می گیرد و امکان خطر انفجار وجود دارد بنابراین باید تمام الکل باقی مانده به خوبی پاک شود. برای نظافت سطوح خارجی و بدنه دستگاه می توان از آب و پاک کننده های ملایم مانند محلول های صابون ملایم و یک پارچه نرم استفاده کرد. برای برداشتن فلاسک های کشت سلول و پلیت باکتری ها حتما از دستکش های لاتکس ضدعفونی شده استفاده شود. در صورت دیدن آلودگی در فلاسک های کشت بلافاصله تمام کشت ها را خارج کرده و داخل انکوباتور را بخوبی با الکل 70 درصد ضد عفونی کنید، برای استریل کردن قفسه ها می توان آنها را در داخل فور قرار داد. قفسه ها و دیواره های دستگاه همواره باید خشک باشند و از باز ماندن درب دستگاه برای مدت طولانی پرهیز شود زیرا رطوبت موجود در انکوباتور بصورت قطرات آب درآمده و محیط مناسبی برای رشد باکتری ها و قارچ ها ایجاد می شود.