راهنمای خرید تجهیزات آزمایشگاهی

یک سری از دستگاههای آزمایشگاهی در کلیه آزمایشگاهها مورد استفاده قرار می گیرند.

وسایل عمومی آزمایشگاه عبارتند از:

 • اتوکلاو جهت استریل کردن تحت فشار با بخار آب
 • بن ماری جوش جهت گرم کردن مواد آزمایشگاهی و محلولهای آزمایشگاهی به طور غیر مستقیم توسط آب گرم
 • بن ماری سرولو‍ژی جهت ایجاد محیط آبی یکنواخت ۳۷ درجه سانتی گراد یا ۵۳ درجه سانتی گراد
 • فور یا آون جهت استریل ظروف فلزی و شیشه آلات آزمایشگاهی
 • هود شیمیایی جهت ایجاد محیط امن برای کاربران آزمایشگاهی
 • انکوباتور جهت کشت محیط
 • شیکر ارلن بالن جهت همزدن و مخلوط نگه داشتن مواد محلول در مایعات
 • هات پلیت جهت گرم کردن و گرم نگه داشتن مایعات آزمایشگاهی
 • هات پلیت مگنت جهت گرم نگه داشتن و همزمان همزدن مایعات و محلولهای آزمایشگاهی
 • میکروسکوپ
 • کلنی کانتر جهت شمارش تعداد کلنی در محیط کشت
 • ترازوی آزمایشگاهی جهت توزین دقیق
 • آب مقطرگیری یکبار تقطیر جهت ایجاد آب مقطر برای شستشوی شیشه آلات آزمایشگاهی و استفاده آب مقطر در دستگاههای مختلف
 • آب مقطرگیری دوبار تقطیر جهت ایجاد آب مقطر با خلوص بالا
 • سانتریفیوژ جهت جدا کردن ذرات جامد از یک مایع یا تقسیم مخلوط مایعات به اجزای مختلف آن
 • لوله آزمایش معمولا از جنس پیرکس است و کاربرد های فراوان دارد.
 • لوله سانتریفوژ جهت قرار دادن نمونه مورد نظر داخل دستگاه سانتریفوژ
 • اسپاتول یا قاشقک جهت برداشتن مواد شیمیایی جامد
 •  شعله پخش کن جهت  پخش کردن شعله چراغ گاز آزمایشگاهی به منظور نرم کردن و یا خم کردن لوله های شیشه ای و استریل کردن فلزات به صورت مقطعی
 • دماسنج جهت اندازه گیری دما و معمولا از دماسنج های جیوه ای استفاده میشود.
 • قطره چکان جهت  برداشتن یا ریختن مایعات
 • دکانتور یا قیف جدا کننده جهت  جداکردن مایعات با چگالی های مختلف
 • پیپت مدرج جهت برداشتن مایعات با مقادیر حجمی مختلف
 • پیپت ژوژه یا پیپت حبابدار جهت برداشتن مایعات با حجم معین
 • بورت جهت سنجش محلول هایی با غلظت یا نرمالیته معین
 • مبرد مارپیچ جهت سرد کردن بخارهای ناشی از عمل تقطیر به منظور جداسازی مخلوط چند مایع با چگالی های نزدیک به هم صورت میگیرد
 • گیره مخصوص جهت گرفتن لوله آزمایش در شرایطی که نمیتوان آن را با دست گرفت.مانند زمانی که لوله بسیار داغ است.
 • شیشه قطره چکان جهت قطره ای ریختن مایعات داخل آن
 • توری نسوز جهت قرار گرفتن روی سه پایه و حرارت دادن جسم با شعله
 • گیره ها و پایه جهت ثابت نگه داشتن وسایل هنگام آزمایش
 • ارلن مایر جهت تبخیر ملایم و سنجش(تیتراسیون)
 • ارلن تخلیه که  لوله جانبی این ارلن توسط لوله لاستیکی به پمپ خلا وصل میشود
 • بالن ژوژه یا بالن حجمی جهت اندازه گیری حجم معین با غلظت های معین
 • بالن ته گرد جهت  حرارت دادن مستقیم مایعات به طور یکنواخت
 • بالن ته صاف که این بالن مستقیما روی توری نسوز بدون استفاده از گیره قرار میگیرد
 • بالن تقطیر جهت تقطیر ساده بدون استفاده از مبرد به کار میرود
 • بطری مواد شیمیایی جهت نگهداری مواد آزمایشگاهی به مدت طولانی
 • استوانه مدرج یا مزور جهت اندازه گیری حجم مایعات مختلف
 • قیف معمولی شیشه ای جهت هدایت و انتقال مواد به ظرف دیگر و همچنین با قرار دادن کاغذ صافی داخل قیف میتوان عمل رسوب گیری را انجام داد.
 • کروزه چینی جهت تکلیس مواد آزمایشگاهی در دماهای بسیار پایین
 • شیشه شوی جهت شست و شوی لوله و وسایل آزمایشگاهی
 • دسیکاتور جهت خشک کردن رسوبات
 • بشر جهت حرارت دادن محلول ها روی شعله ی مستقیم
 • شیشه ساعت جهت توزین موادی که روی کاغذ صافی اثر میگذارند.
 • انبرک یا پنس جهت برداشتن فلزات بسیار فعالی مانند سدیم و پتاسیم
 • هاون چینی جهت نرم کردن مواد جامد
 • سمپلر (نمونه بردار) میتواند از ۵ تا ۱۰۰ میکرولیتر باشد.