کاغذ PH | خرید کاغذ PH | فروش کاغذ PH

در بعضی آزمایش ها نیاز داریم باز یا اسیدی بودن مایعی را تشخیص دهیم و برای این کار کاغذهایی را داخل مایع قرار می دهیم و بر اساس تغییر رنگ مایع، باز یا اسیدی بودن مایع تشخیص داده می شود. در آزمایش زیر شما یک روش ساخت چنین کاغذهایی را یاد می گیرید.

نام های دیگر : کاغذ تورنوسول ، کاغذ صافی ، Ph paper.

اين محصولات در مارك هاي متعددي موجود است و همچنین ساخت كشورهاي آلمان فرانسه - چين و ايران و... در بازار موجود است.
کاربرد کاغذ تورنسل:
اين كاغذ ها در انواع مختلفي وجود دارند به صورتي كه در بعضي از آنها 2/8 تا 5/6 براي اندازه گيري ميزان اسيد داخل وان آبكاري است.
در بعضي از موارد از 0تا14 جهت اندازه گيري اسيدي بودن يا قليايي بودن محلول مورد استفاده قرار مي گيرند.

روش استفاده از کاغذ ph : برای استفاده از کاغذ پی اچ ابتدا باید یک استریپ از کاغذ ( یا اگر رولی بود یک تکه ی نزدیک به 5 یا 6 سانتی متری ) متناسب با رنج تخمینی ph برای محلول مورد نظرتان را انتخاب کنید سپس کاغذ را داخل محلول مورد آزمایش فرو می برید و پس از 2 ثانیه بیرون آورده و صبر می کنید تا کاغذ ph تغییر رنگ دهد و در آخر رنگ کاغذ را با طیف رنگی راهنمای

آن مقایسه می کنید تا ph محلول مشخص شود.

کاغذ لیتموس ( تورنسل )

کاغذ لیتموس

PH از واژه Potential of hydrogen گرفته شده و بیانگر مقیاسی از میزان اسیدی یا قلیایی ( بازی ) بودن می باشد.

PH مواد در محدوده 0 تا 14 می باشد. موادی که PH برابر 7 دارند خنثی می باشند، یعنی نه  خاصیت اسیدی دارند و نه خاصیت قلیایی.موادی که PH  کمتر از 7 دارند اسیدی می باشند و هرچه این PH به صفر نزدیک تر می باشد ، خاصیت اسیدی ماده بیشتر می باشد.

کاغذ لیتموس

PH بزرگتر از 7 نیز نشانه قلیایی بودن ماده می باشد و با نزدیک تر شدن عدد PH مواد قلیایی به 14 ، خاصیت قلیایی آن ها بیشتر خواهد شد. برای سنجش PH می توان از روش های مختلفی استفاده نمود. یکی از این روش ها استفاده از دستگاه های PH سنج دیجیتالی می باشد ، ولی این دستگاه ها تا حدودی تخصصی می باشند و در دسترس عمو م نمی باشند.

کاغذ لیتموس

ساده ترین روش برای سنجش PH استفاده از کاغذ لیتموس یا تورنسل می باشد.

کاغذ لیتموس

لیتموس ماده ای است که از گلسنگ های خاصی بدست می آید و قابلیت تعویض رنگ در محیط های اسیدی و قلیایی را دارد. کاغذ لیتموس کاغذی است که به این ماده آغشته می باشد و با ورود به محیط های اسیدی به رنگ قرمز ، با ورود به محیط های قلیایی به رنگ آبی و با ورود به محیط خنثی به رنگ بنفش در می آید.

کاغذ لیتموس

معمولا بر روی بسته کاغذهای لیتموس جدولی از رنگ های مختلفی که این کاغذ در محیط های مختلف به خود می گیرد، ترسیم شده است.

کاغذ لیتموس

برای سنجش PH یک ماده کافی است پس از فروبردن کاغذ تورنسل در آن ماده ، رنگ کاغذ را با این جدول مقایسه نماییم و با توجه به عدد نوشته شده بر روی این جدول ، PH ماده را بدست آوریم.

کاغذ لیتموس

در فیلم مورد نظر  نحوه ی PH سنجی را بوسیله مایع شناساگر مشاهده می نمایید.

 

برای تهیه کاغذ لیتموس باید به فروشگاه های لوازم و مواد شیمیایی مراجعه نمایید. مرکز فروش مواد شیمیایی در تهران، میدان امام خمینی، خیابان ناصر خسرو می باشد که در نقشه زیر مشخص شده است.