شیکر لوله ی دو حالته

شیکر لوله چیست؟ 

شیکر لوله برای لوله های گریز از مرکز، لوله های آزمایش یا فلاسک های کوچک مفید است. با یک فنجان لاستیکی Neoprene نصب شده به صورت خارج از مرکز بر روی شفت که در آن برگزار می شود لوله با انتهای پایین آن را فشار دهید در برابر فنجان. عمل مخلوط کردن با تغییر زاویه و فشار لوله در برابر فنجان کنترل می شود. نصب شده با تنظیم سرعت کنترل. برای کار در 220/230 ولت A.C. تامین.

مار کردن با شیکر لوله:

با روشن / خاموش سوئیچ

شیکر لوله ی دو حالته محصولی در این شاخه وجود ندارد