شیرآلات آزمایشگاهی

شیرآلات آزمایشگاهی:

در آزمایشگاها از چند نوع شیرآلات استفاده میشود که کار برد آن ها متفاوت است و در قسمت های مختلف نصب می شوند

انواع شیرآلات:

*شیرآلات آب

*شیرآلات گاز

*شیرآلات وکیوم یا خلاء

شیرآلات آب آزمایشگاهی :اکثرا بروی سینک آزمایشگاهی در میز سکوبندی آزمایشگاه نصب می گردد.و برای شستشوی ظروف و استفاده از آب و شستشوی دست ها استفاده دارند.

شیرآلات گاز:میزان خروجی گاز در آزمایشگاه را کنترل می کنند.

شیرآلات وکیوم یا خلاء:هوای درون محفظه را مکش میکند.

رنگ شیرآلات:

رنگ دسته های شیرآلات آب براساس استاندارد سبز می باشد.

رنگ دسته های شیرآلات گاز براساس استاندارد زرد می باشد.

رنگ دسته های شیرآلات وکیوم براساس استاندارد آبی  می باشد.

از نظر نوع اتصالات شیرآلات آزمایشگاهی

*رومیزی با خروجی یک طرفه و دو طرفه

*زیر شلفی با خروجی یک طرفع و دو طرفه

*روشلفی با خروجی یک طرفه یا دو طرفه

شیرآلات آزمایشگاهی محصولی در این شاخه وجود ندارد