انکوباتور آزمایشگاهی

دستگاه انکوباتور چیست ؟

انکوباتور دستگاه یا به بیان دیگر محفظه عایق بندی شده ای است که توسط آن شرایط خاص محیطی از نظر دما، رطوبت و ترکیب گازهای موجود در هوا مانند اکسیژن و دی اکسید کربن برای رشد میکروارگانیسم های زنده فراهم می کند .محیط های کشت مایع و جامد( را بعد از کشت )دادن در درون این دستگاه قرار داده و درجه حرارت مورد نیاز باکتری را توسط دستگاه تنظیم می کنیم و بعد تا مدت معین محیط های کشت در آن باقی می مانند اصول عملكرد انکوباتور از روش های مختلف انتقال گرما و کنترل محیطی جهت رسیدن به شرایط الزام برای روش هاي ویژه انکوباتورها دارای یک آزمایشگاه استفاده می کند.

 معمولا سیستم متشكل از مقاوم هاي الکتریکی یا همان المنت ها است که با ترموستات و یا میکرو پروسسور کنترل می شود و براي سیستم های انتقال گرما، از هدایت و یا همرفت طبیعی و یا اجباري گرما استفاده می کند..

هدایت گرما در انکوباتور: در انکوباتورهایی که با هدایت گرما کار می کنند، یک سری از مقاوم هاي الکتریکی حرارت را به طور مستقیم به دیواره اتاقک، جایی که نمونه ها انکوبه می شوند، انتقال می دهد. مقاوم ها دمای بالا دارند. درحالیکه اتاقک یکی از نواحی با دمای پایین تر است. انتقال انرژی حرارتي همیشه از ناحیه اي با دماي بالاتر به ناحيه ای با دمای پایین تر اتفاق می افتدهمرفت گرما: گرمای تولید شده به وسيله مقاوم ها در انکوباتورهای داراي سیستم همرفت گرما، توسط هوایی که در اتاقک انکوباسیون جریان دارد، به نمونه ها انتقال می یابد. کارایی این فرآیند به الگوهای جریان هوا بستگی دارد.

هوا از کف انکوباتور وارد محفظة اتاقک معمولا شده و گرم می شود و به طور یکسان در داخل اتاقک انکوباسیون جریان پیدا می کند. در نهایت ازطریق لوله ای که در قسمت بالایی انکوباتور قراردارد، خارج می شوداز انکوباتورها هواکش هايی دارند که هوا را با همرفت اجباری به جریان درمي آورند. در اتاقک انکوباسیون زمانی که دمای پایین تر از دمای اتاق مورد نیاز است، باید سیستم سردکننده وجود داشته باشد. این سیستم گرما را خارج و اتاقک انکوباسیون را خنک نگهداشته و با سیستم کنترل کننده دمای انکوباتور کار می کند. آب در حالت مایع ظرفیت بالایی در جذب و حفظ گرما دارد. بعضی از سازندگان در طراحی های خود اتاقک های آبی را در اطراف اتاقک انکوباسیون تعبیه می کنند. این کار، برای تضمین حفظ شرایط دمایی ثابت در درون اتاقک انکوباسیون مفید است. سیستم کنترل دمای انکوباتور، مبتنی بر استفاده از ترموستات ها، ترموکوپل ها ، مقاوم های حرارتی یا عوامل نیمه رسانای گوناگون است. مدارهای الکترونیک ازطریق میکروپروسسورها، دما و عملکرد انکوباتور را کنترل می‌‌کنند. برای تنظيم صحيح دمای انکوباتور، باید حداقل 5 درجه سانتیگراد تفاوت بین دمای اتاقک و دمای اتاق وجود داشته باشد. اگر دمای اتاقك باید پایین تر از دمای اتاق باشد، يك سيستم سردكننده مورد نياز خواهد بود. بنابراین خرید انکوباتورها به نوع روش های انجام شده در آزمایشگاه بستگی دارد. مشخصات فنی باید مطالعه و به طور دقیق تعریف گردد تا خرید مطابق با نیازهای واقعی هر آزمایشگاه صورت گيرد

انواع انکوباتور انکوباتورها بر اساس نوع موادی که در آنها قرار می دهند و شرایط مورد نیاز آن مواد به چند دسته تقسیم می شود:

انکوباتورهای استاندارد: انکوباتورهایی که دمای داخلی آنها از دمای محیط شروع شده و قابلیت گرم کردن تا 80 درجه بلاتر از دمای محیط را دارد.

tانکوباتورهای یخچال دار: این دستگاه ها داری سیستم سرمایشی و هم سیستم گرمایشی بوده با قابلیت ایجاد دمای قابل کنترل از 5 درجه سانتیگراد تا 65 درجه سانتیگراد است و برای کشت باکتری های خاص در دماهای پایین به کار برده می شود.

. tانکوباتورهای مرطوب: انکوباتورهایی است که علاوه بر کنترل دما قابلیت کنترل رطوبت محفظه داخلی را نیز دارد. رطوبت مورد نیاز توسط یک ظرف مسی کوچک که حاوی مقداری آب تصفیه شده است، تامین می شود. به این صورت که بخار توسط سیستم گرمایش انکوباتور تولید شده و از طریق یک دریچه کنترلی وارد محفظه دستگاه می شود. tانکوباتورهای دی اکسید کربن: کاربرد این انکوباتورها در موارد بیولوژیک است و عالوه بر کنترل دما قابلیت  تامین درصد خاصی از دی اکسید کربن داخل محفظه انکوباتور را دارد. گاز دی اکسید کربن مورد نیاز از سیلندر گازی که در خارج از دستگاه قرار دارد و حاوی این گاز است تامین می شود. در برخی موارد ممکن است به رطوبت بالا درون محفظه نیاز داشته باشیم، این میزان رطوبت را با استفاده از حمام های آبی و تبخیر مداوم  آب فراهم می سازد. میزان CO2 در انکوباتورهای کشت سلولی با میزان رطوبت میزان عکس دارد یعنی پایین آمدن رطوبت باعث بالا رفتن میزان گاز CO2 در دستگاه می شود. غلظت CO2 توسط سنسورهای گرمایشی و یا سنسورهای مادون قرمز سنجش می شود. برای تمیز نگه داشتن این سنسورها باید به طور مرتب با الکل 70 درصد یا ایزوپروپیل الکل تمیز شوند. t ِ انکوباتورهای شیکردار: این انکوباتور عالاوه بر کنترل دمای محفظه، قابلیت تکان دادن فلاسک ها به صورت اوربیتالی یا دایره ای را دارد. این انکوباتورها در انواع دیواری یا ایستاده روی زمین موجود هستند و اکثراً قابلیت خنک کنندگی در دمای پایین تر از دمای محیط را دارند.

انکوباتور آزمایشگاهی محصولی در این شاخه وجود ندارد