انکوباتور یخچالدار

انکوباتورهای یخچال دار: این دستگاه ها داری سیستم سرمایشی و هم سیستم گرمایشی بوده با قابلیت ایجاد دمای قابل کنترل از 5 درجه سانتیگراد تا 65 درجه سانتیگراد است و برای کشت باکتری های خاص در دماهای پایین به کار برده می شود.

انکوباتور یخچالدار محصولی در این شاخه وجود ندارد