روش های پرداخت

با توجه به نیاز مدارک لازم برای شناسایی خریدار و اطمینان از استفاده قانونی برای خصوص بعضی از ماده های شیمیایی و متاسفانه عدم وجود سیستم مناسب حمل در کشور برای اینگونه کالاها، در حال حاضر پرداخت آنلاین امکان پذیر نمی باشد. کارشناسان ما با دریافت سفارش، برای نحوه پرداخت با شما تماس خواهند گرفت.