نکات لازم جهت استفاده از سانتریفیوژ آزمایشگاهی

نکات لازم جهت استفاده از سانتریفیوژ آزمایشگاهی

برای جلوگیری از بروز خطر و مشکلات احتمالی، لازم است تا در هنگام کار با انواع دستگاه سانتریفیوژ به نکات زیر توجه نمایید:

  • توجه شود که در صورت باز بودن درب سانتریفیوژ، از دستگاه استفاده و شروع بکار نکنید.
  • توجه کنید پس از اتمام کار بلافاصله در دستگاه را باز ننمایید. (۲ الی ۳ دقیقه صبر کنید.)
  • لازم است تا متخصصان متناسب با نمونه مورد نظر خود سرعت دستگاه را تنظیم نمایند.
  • در صورت شنیده شدن صداهایی از سانتریفیوژ آزمایشگاهی، بلافاصله دستگاه را خاموش کنید و به بررسی روتور و توازن دستگاه بپردازید.
  • در صورت برخورداری سانتریفیوژ از قفل های اتوماتیک، قبل از استفاده از سالم بودن آن مطمئن شوید.
  • برای سانتریفیوژ کردن نمونه ها، حتما از سالم بودن لوله ها مطمئن شوید و از درپوش برای لوله ها استفاده نمایید.
  • بعد از هر بار استفاده از دستگاه سانتریفیوژ، آن را تمیز نمایید.
  • قسمت های مختلف سانتریفیوژ آزمایشگاهی همانند برس ها را ۳ ماه یکبار سرویس و یا درصورت نیاز عوض کنید.