مطالب توسط itteam

میکروسکوپ/ فروش میکروسکوپ/ خرید میکروسکوپ / میکروسکوپ دو چشمی

میکروسکوپ چیست؟ میکروسکوپ وسیله است که برای  دیدن اشیاء کوچک به کار می رود.  واژه  میکروسکوپ  از دو واژه یونانی  میکروس به معنی “کوچک”  و اسکوپین  به معنی “دیدن”  تشکیل شده است. انواع میکروسکوپها در یک چیز مشترکند  و آن تعداد یک یا چند عدسی است . عدسی جسم شفافی است که شکل  مشخصی دارد  و شعاع نور را از خود  عبور میدهد  و می شکند . بیشتر […]